Psychologia

 

Studia Psychologiczne w IP UAM

Na kierunku psychologia studenci początkowo uczą się przedmiotów obligatoryjnych, obejmujących między innymi psychologię ogólną, metodologię badań, diagnozę psychologiczną, psychometrię, interwencję oraz przedmioty dodatkowe. W kolejnych semestrach student wybiera indywidualną ścieżkę psychologii stosowanych (psychologia społeczna, psychologia kliniczna człowieka dorosłego, psychologia pracy i organizacji, psychologia edukacji) i studia kończy z dwoma szczegółowymi specjalizacjami w zakresie dwóch powyższych psychologii stosowanych. Student pisze w dwóch ostatnich latach empiryczną pracę magisterską, a w trakcie studiów uczestniczy w około 200 godzinach ćwiczeń terenowych w różnych palcówkach i instytucjach.

Absolwenci psychologii uzyskują gruntowną wiedzę z zakresu:

- psychologii ogólnej (poznawczej, emocji i motywacji, osobowości, różnic indywidualnych, społecznej i psychologii rozwoju)
- metodologii badań (metodologii ze statystyką, psychometrii i diagnozy psychologicznej)
- biologicznych mechanizmów zachowania i psychopatologii
- umiejętności wymagane do prowadzenia działań w zakresie: udzielania wsparcia w sytuacjach krytycznych, prewencji i profilaktyki patologii społecznej, negocjacji, mediacji i rozwiązywania konfliktów między grupowych, badań selekcyjnych

W efekcie absolwent jest przygotowany teoretycznie i praktycznie do samodzielnego i zespołowego prowadzenia działań badawczych, diagnostycznych i do udzielania pomocy psychologicznej w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w różnych obszarach życia jednostki i grup społecznych. W zależności od ukończonej specjalizacji student zna podstawy teoretyczne wybranej dziedziny psychologii stosowanej, potrafi krytycznie odnieść się do badań klasycznych i współczesnych oraz ma podstawowe umiejętności diagnostyczne, a także umiejętności pomagania w wybranym przez siebie obszarze wiedzy stosowanej. Absolwent ponadto przejawia odpowiedzialność etyczną związaną z wykonywaniem zawodu zaufania społecznego.

Aktualności »

II Konferencja Kół Naukowych Instytutu Psychologii

Drogi Studencie! Jesteś przewodniczącym bądź członkiem koła naukowego działającego przy Instytucie Psychologii UAM? Masz przed sobą niepowtarzalną okazję...

 

Dofinansowania z programu „Akademicki i naukowy Poznań”

W ramach Programu „Akademicki i naukowy Poznań” istnieje ponowna możliwość złożenia przez uczelnie poznańskie wniosków o dofinansowanie przez Miasto...

 

I Krajowa Konferencja Psychologii Klinicznej – nowe informacje

W imieniu Komitetu Naukowego i Komitetu Organizacyjnego z przyjemnością zapraszamy na   I KRAJOWĄ KONFERENCJĘ PSYCHOLOGII KLINICZNEJ „Psychologia kliniczna...

 

XVII Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego – komunikat

Komunikat nr 2 Przedłużenie terminu przesyłania abstraktów wystąpień do dnia 30 czerwca! W związku z Państwa licznymi prośbami i dużym zainteresowaniem...