Psychologia

 

Studia Psychologiczne w IP UAM

Na kierunku psychologia studenci początkowo uczą się przedmiotów obligatoryjnych, obejmujących między innymi psychologię ogólną, metodologię badań, diagnozę psychologiczną, psychometrię, interwencję oraz przedmioty dodatkowe. W kolejnych semestrach student wybiera indywidualną ścieżkę psychologii stosowanych (psychologia społeczna, psychologia kliniczna człowieka dorosłego, psychologia pracy i organizacji, psychologia edukacji) i studia kończy z dwoma szczegółowymi specjalizacjami w zakresie dwóch powyższych psychologii stosowanych. Student pisze w dwóch ostatnich latach empiryczną pracę magisterską, a w trakcie studiów uczestniczy w około 200 godzinach ćwiczeń terenowych w różnych palcówkach i instytucjach.

Absolwenci psychologii uzyskują gruntowną wiedzę z zakresu:

- psychologii ogólnej (poznawczej, emocji i motywacji, osobowości, różnic indywidualnych, społecznej i psychologii rozwoju)
- metodologii badań (metodologii ze statystyką, psychometrii i diagnozy psychologicznej)
- biologicznych mechanizmów zachowania i psychopatologii
- umiejętności wymagane do prowadzenia działań w zakresie: udzielania wsparcia w sytuacjach krytycznych, prewencji i profilaktyki patologii społecznej, negocjacji, mediacji i rozwiązywania konfliktów między grupowych, badań selekcyjnych

W efekcie absolwent jest przygotowany teoretycznie i praktycznie do samodzielnego i zespołowego prowadzenia działań badawczych, diagnostycznych i do udzielania pomocy psychologicznej w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w różnych obszarach życia jednostki i grup społecznych. W zależności od ukończonej specjalizacji student zna podstawy teoretyczne wybranej dziedziny psychologii stosowanej, potrafi krytycznie odnieść się do badań klasycznych i współczesnych oraz ma podstawowe umiejętności diagnostyczne, a także umiejętności pomagania w wybranym przez siebie obszarze wiedzy stosowanej. Absolwent ponadto przejawia odpowiedzialność etyczną związaną z wykonywaniem zawodu zaufania społecznego.

Aktualności »

Poszukiwani ochotnicy do badań prowadzonych w Laboratorium Badania Działań i Poznania

CHCESZ SIĘ DOWIEDZIEĆ JAK DZIAŁA TWÓJ MÓZG GDY UŻYWASZ NARZĘDZI?  POSZUKIWANE CHĘTNE OSOBY DO UDZIAŁU W EKSPERYMENCIE BEHAWIORALNYM   Poszukujemy ochotników/ochotniczek...

 

Nasz student pełnomocnikiem ds. mobilności Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej

Miło nam poinformować, iż student 4 roku psychologii stacjonarnej pan Mateusz Karpiński został wybrany przez Radę Wykonawczą Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej...

 

Bezpłatne szkolenie dla doktorantów i młodych naukowców

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE wraz z Centrum Informacji dla Naukowców EURAXESS zapraszają na szkolenie pt. Kariera naukowa w Europe. Możliwości...

 

10 Poznańskie Forum Kognitywistyczne

Zapraszamy serdecznie do udziału w tegorocznym, dziesiątym już, Poznańskim Forum Kognitywistycznym. PFK jest konferencją studencko-doktorancką, skupiającą...