Psychologia

 

Studia Psychologiczne w IP UAM

Na kierunku psychologia studenci początkowo uczą się przedmiotów obligatoryjnych, obejmujących między innymi psychologię ogólną, metodologię badań, diagnozę psychologiczną, psychometrię, interwencję oraz przedmioty dodatkowe. W kolejnych semestrach student wybiera indywidualną ścieżkę psychologii stosowanych (psychologia społeczna, psychologia kliniczna człowieka dorosłego, psychologia pracy i organizacji, psychologia edukacji) i studia kończy z dwoma szczegółowymi specjalizacjami w zakresie dwóch powyższych psychologii stosowanych. Student pisze w dwóch ostatnich latach empiryczną pracę magisterską, a w trakcie studiów uczestniczy w około 200 godzinach ćwiczeń terenowych w różnych palcówkach i instytucjach.

Absolwenci psychologii uzyskują gruntowną wiedzę z zakresu:

– psychologii ogólnej (poznawczej, emocji i motywacji, osobowości, różnic indywidualnych, społecznej i psychologii rozwoju)
– metodologii badań (metodologii ze statystyką, psychometrii i diagnozy psychologicznej)
– biologicznych mechanizmów zachowania i psychopatologii
– umiejętności wymagane do prowadzenia działań w zakresie: udzielania wsparcia w sytuacjach krytycznych, prewencji i profilaktyki patologii społecznej, negocjacji, mediacji i rozwiązywania konfliktów między grupowych, badań selekcyjnych

W efekcie absolwent jest przygotowany teoretycznie i praktycznie do samodzielnego i zespołowego prowadzenia działań badawczych, diagnostycznych i do udzielania pomocy psychologicznej w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w różnych obszarach życia jednostki i grup społecznych. W zależności od ukończonej specjalizacji student zna podstawy teoretyczne wybranej dziedziny psychologii stosowanej, potrafi krytycznie odnieść się do badań klasycznych i współczesnych oraz ma podstawowe umiejętności diagnostyczne, a także umiejętności pomagania w wybranym przez siebie obszarze wiedzy stosowanej. Absolwent ponadto przejawia odpowiedzialność etyczną związaną z wykonywaniem zawodu zaufania społecznego.

Aktualności »

Rekrutacja na studia doktoranckie w IP

Informujemy, że rozpoczęła się rekrutacja na stacjonarne Studia Doktoranckie w Instytucie Psychologii. Termin składania dokumentów: do 4.07.2016 Termin rozmowy...

 

II edycję konkursu na dofinansowanie projektów badawczych młodych naukowców

Instytut Psychologii ogłasza II edycję konkursu na dofinansowanie projektów badawczych dla młodych pracowników nauki (osoby zatrudnione w IP, które nie przekroczyły...

 

XXV Kolokwia Psychologiczne – program

Szanowni Państwo Zapraszamy do zapoznania się z programem  XXV Kolokwiów Psychologicznych Polskiej Akademii Nauk. Tegorocznym współorganizatorem kolokwiów...

 

Zapisy na fakultety na rok akademicki 2016/2017 dla psychologii trybu niestacjonarnego

Szanowni Państwo, zapraszamy do wyboru przedmiotów z bloku fakultatywnego, które będą Państwo realizowali w roku akademickim 2016/2017. Zapisy odbędą się...

 

Rekrutacja do projektu LKZ

Przypominamy, że od 1 czerwca 2016 roku ruszyła rekrutacja do Laboratorium Kompetencji Zawodowych. Formularz jest dostępny w sekretariacie Instytutu Psychologii...