Psychologia

 

Studia Psychologiczne w IP UAM

Na kierunku psychologia studenci początkowo uczą się przedmiotów obligatoryjnych, obejmujących między innymi psychologię ogólną, metodologię badań, diagnozę psychologiczną, psychometrię, interwencję oraz przedmioty dodatkowe. W kolejnych semestrach student wybiera indywidualną ścieżkę psychologii stosowanych (psychologia społeczna, psychologia kliniczna człowieka dorosłego, psychologia pracy i organizacji, psychologia edukacji) i studia kończy z dwoma szczegółowymi specjalizacjami w zakresie dwóch powyższych psychologii stosowanych. Student pisze w dwóch ostatnich latach empiryczną pracę magisterską, a w trakcie studiów uczestniczy w około 200 godzinach ćwiczeń terenowych w różnych palcówkach i instytucjach.

Absolwenci psychologii uzyskują gruntowną wiedzę z zakresu:

– psychologii ogólnej (poznawczej, emocji i motywacji, osobowości, różnic indywidualnych, społecznej i psychologii rozwoju)
– metodologii badań (metodologii ze statystyką, psychometrii i diagnozy psychologicznej)
– biologicznych mechanizmów zachowania i psychopatologii
– umiejętności wymagane do prowadzenia działań w zakresie: udzielania wsparcia w sytuacjach krytycznych, prewencji i profilaktyki patologii społecznej, negocjacji, mediacji i rozwiązywania konfliktów między grupowych, badań selekcyjnych

W efekcie absolwent jest przygotowany teoretycznie i praktycznie do samodzielnego i zespołowego prowadzenia działań badawczych, diagnostycznych i do udzielania pomocy psychologicznej w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w różnych obszarach życia jednostki i grup społecznych. W zależności od ukończonej specjalizacji student zna podstawy teoretyczne wybranej dziedziny psychologii stosowanej, potrafi krytycznie odnieść się do badań klasycznych i współczesnych oraz ma podstawowe umiejętności diagnostyczne, a także umiejętności pomagania w wybranym przez siebie obszarze wiedzy stosowanej. Absolwent ponadto przejawia odpowiedzialność etyczną związaną z wykonywaniem zawodu zaufania społecznego.

Aktualności »

KOGNITYWISTYKA Zapisy na zajęcia fakultatywne 2016/2017

Szanowni Państwo, zapisy na zajęcia fakultatywne i przedmioty do wyboru na kierunku kognitywistyka na rok akademicki 2016/2017 odbędą się we wrześniu (razem...

 

Zapisy na fakultety dla trybu stacjonarnego realizowane w roku akademickim 2016/2017

Zapisy na fakultety dla trybu stacjonarnego realizowane w roku akademickim 2016/2017 odbędą się w dniach 30.05 do 3.06 poprzez system USOS. Oferta zostanie zamieszczona...

 

Wyniki wyborów dyrektora

Instytutowa Komisja Wyborcza informuje, że w dniu 16 maja 2016 r. podczas zebrania wyborczego, na dyrektora Instytutu Psychologii UAM na kadencję 2016-2020 wybrany...

 

Wykład prof. Marii Lewickiej

PSSIAP Poznań w ramach projektu Mistrzowie Psychologii ma zaszczyt zaprosić na wykład prof. dr hab. Marii Lewickiej „Czy w psychologii jest miejsce dla...

 

LABORATORIUM KOMPETENCJI ZAWODOWYCH

Zapraszamy wszystkich studentów WNS do udziału w projekcie – Laboratorium Kompetencji Zawodowych. Udział jest bezpłatny, a zajęcia kończą się uzyskaniem...