Psychologia

 

Studia Psychologiczne w IP UAM

Na kierunku psychologia studenci początkowo uczą się przedmiotów obligatoryjnych, obejmujących między innymi psychologię ogólną, metodologię badań, diagnozę psychologiczną, psychometrię, interwencję oraz przedmioty dodatkowe. W kolejnych semestrach student wybiera indywidualną ścieżkę psychologii stosowanych (psychologia społeczna, psychologia kliniczna człowieka dorosłego, psychologia pracy i organizacji, psychologia edukacji) i studia kończy z dwoma szczegółowymi specjalizacjami w zakresie dwóch powyższych psychologii stosowanych. Student pisze w dwóch ostatnich latach empiryczną pracę magisterską, a w trakcie studiów uczestniczy w około 200 godzinach ćwiczeń terenowych w różnych palcówkach i instytucjach.

Absolwenci psychologii uzyskują gruntowną wiedzę z zakresu:

- psychologii ogólnej (poznawczej, emocji i motywacji, osobowości, różnic indywidualnych, społecznej i psychologii rozwoju)
- metodologii badań (metodologii ze statystyką, psychometrii i diagnozy psychologicznej)
- biologicznych mechanizmów zachowania i psychopatologii
- umiejętności wymagane do prowadzenia działań w zakresie: udzielania wsparcia w sytuacjach krytycznych, prewencji i profilaktyki patologii społecznej, negocjacji, mediacji i rozwiązywania konfliktów między grupowych, badań selekcyjnych

W efekcie absolwent jest przygotowany teoretycznie i praktycznie do samodzielnego i zespołowego prowadzenia działań badawczych, diagnostycznych i do udzielania pomocy psychologicznej w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w różnych obszarach życia jednostki i grup społecznych. W zależności od ukończonej specjalizacji student zna podstawy teoretyczne wybranej dziedziny psychologii stosowanej, potrafi krytycznie odnieść się do badań klasycznych i współczesnych oraz ma podstawowe umiejętności diagnostyczne, a także umiejętności pomagania w wybranym przez siebie obszarze wiedzy stosowanej. Absolwent ponadto przejawia odpowiedzialność etyczną związaną z wykonywaniem zawodu zaufania społecznego.

Aktualności »

Wymiana międzyuczelniana – oferta stypendialna

Dział Współpracy z Zagranicą uprzejmie informuje o możliwości zgłaszania kandydatur na wyjazdy zagraniczne realizowane w ramach umów międzyuczelnianych...

 

Bezpłatne szkolenie UCITT UAM

Jak zwiększyć rynkową atrakcyjność wyników badań naukowych – mocne strony Twojego projektu W dniu 4.12.2014r., w godz. 9.00-17.00 Dom Studencki Jowita,...

 

Zaproszenie na wykład prof. Tomasza Maruszewskiego

W imieniu Polskiego Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Psychologii mamy zaszczyt zaprosić Państwa na wykład OTWARTY prof. dr. hab. Tomasza Maruszewskiego...

 

Międzynarodowy ranking U-Multirank

Drodzy Studenci, od ubiegłego roku nasza uczelnia bierze udział w międzynarodowym rankingu uczelni wyższych organizowanym przez Komisję Europejską U-Multirank....