Psychologia

 

Studia Psychologiczne w IP UAM

Na kierunku psychologia studenci początkowo uczą się przedmiotów obligatoryjnych, obejmujących między innymi psychologię ogólną, metodologię badań, diagnozę psychologiczną, psychometrię, interwencję oraz przedmioty dodatkowe. W kolejnych semestrach student wybiera indywidualną ścieżkę psychologii stosowanych (psychologia społeczna, psychologia kliniczna człowieka dorosłego, psychologia pracy i organizacji, psychologia edukacji) i studia kończy z dwoma szczegółowymi specjalizacjami w zakresie dwóch powyższych psychologii stosowanych. Student pisze w dwóch ostatnich latach empiryczną pracę magisterską, a w trakcie studiów uczestniczy w około 200 godzinach ćwiczeń terenowych w różnych palcówkach i instytucjach.

Absolwenci psychologii uzyskują gruntowną wiedzę z zakresu:

– psychologii ogólnej (poznawczej, emocji i motywacji, osobowości, różnic indywidualnych, społecznej i psychologii rozwoju)
– metodologii badań (metodologii ze statystyką, psychometrii i diagnozy psychologicznej)
– biologicznych mechanizmów zachowania i psychopatologii
– umiejętności wymagane do prowadzenia działań w zakresie: udzielania wsparcia w sytuacjach krytycznych, prewencji i profilaktyki patologii społecznej, negocjacji, mediacji i rozwiązywania konfliktów między grupowych, badań selekcyjnych

W efekcie absolwent jest przygotowany teoretycznie i praktycznie do samodzielnego i zespołowego prowadzenia działań badawczych, diagnostycznych i do udzielania pomocy psychologicznej w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w różnych obszarach życia jednostki i grup społecznych. W zależności od ukończonej specjalizacji student zna podstawy teoretyczne wybranej dziedziny psychologii stosowanej, potrafi krytycznie odnieść się do badań klasycznych i współczesnych oraz ma podstawowe umiejętności diagnostyczne, a także umiejętności pomagania w wybranym przez siebie obszarze wiedzy stosowanej. Absolwent ponadto przejawia odpowiedzialność etyczną związaną z wykonywaniem zawodu zaufania społecznego.

Aktualności »

Rekrutacja na studia programu Erasmus+ przedłużona do 15 lutego br.

Pełnomocnik Dyrektora ds. Erasmus dr Łukasz Przybylski informuje, że z uwagi na problemy techniczne (Dział Nauczania nie określił jeszcze rekrutacji na rok...

 

Zaproszenie na konferencję metodologiczną

W dniach 01- 03.09.2016 w Krakowie odbędzie się konferencja Qualitative Methodes and Research Technologies, organizowana przez European Sociological Association we...

 

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rozmiar w Umyśle”

Koło Naukowe Zaburzeń Odżywiania działające przy Instytucie Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, serdecznie zaprasza na Konferencję,...

 

27.02.2016r. Konferencja Pojęcia – Myślenie – Informacja

Konferencja Pojęcia – Myślenie – Informacja (PMI) to multidyscyplinarna konferencja studenckodoktorancka poświęcona zagadnieniom przetwarzania i...