Psychologia

 

Studia Psychologiczne w IP UAM

Na kierunku psychologia studenci początkowo uczą się przedmiotów obligatoryjnych, obejmujących między innymi psychologię ogólną, metodologię badań, diagnozę psychologiczną, psychometrię, interwencję oraz przedmioty dodatkowe. W kolejnych semestrach student wybiera indywidualną ścieżkę psychologii stosowanych (psychologia społeczna, psychologia kliniczna człowieka dorosłego, psychologia pracy i organizacji, psychologia edukacji) i studia kończy z dwoma szczegółowymi specjalizacjami w zakresie dwóch powyższych psychologii stosowanych. Student pisze w dwóch ostatnich latach empiryczną pracę magisterską, a w trakcie studiów uczestniczy w około 200 godzinach ćwiczeń terenowych w różnych palcówkach i instytucjach.

Absolwenci psychologii uzyskują gruntowną wiedzę z zakresu:

- psychologii ogólnej (poznawczej, emocji i motywacji, osobowości, różnic indywidualnych, społecznej i psychologii rozwoju)
- metodologii badań (metodologii ze statystyką, psychometrii i diagnozy psychologicznej)
- biologicznych mechanizmów zachowania i psychopatologii
- umiejętności wymagane do prowadzenia działań w zakresie: udzielania wsparcia w sytuacjach krytycznych, prewencji i profilaktyki patologii społecznej, negocjacji, mediacji i rozwiązywania konfliktów między grupowych, badań selekcyjnych

W efekcie absolwent jest przygotowany teoretycznie i praktycznie do samodzielnego i zespołowego prowadzenia działań badawczych, diagnostycznych i do udzielania pomocy psychologicznej w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w różnych obszarach życia jednostki i grup społecznych. W zależności od ukończonej specjalizacji student zna podstawy teoretyczne wybranej dziedziny psychologii stosowanej, potrafi krytycznie odnieść się do badań klasycznych i współczesnych oraz ma podstawowe umiejętności diagnostyczne, a także umiejętności pomagania w wybranym przez siebie obszarze wiedzy stosowanej. Absolwent ponadto przejawia odpowiedzialność etyczną związaną z wykonywaniem zawodu zaufania społecznego.

Aktualności »

Oferta współpracy przy projekcie „Language in Interaction”

Konsorcjum Uniwersytetów holenderskich ogłosiło konkurs na 7 miejsc doktoranckich w projekcie Language in Interaction.  Okres projektu – 4 lata Doktorantom...

 

Wyniki rekrutacji na studia doktoranckie

Lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia w roku 2014/2015:   Kubiak Agnieszka Matuszczak-Świgoń Joanna Molińska Marta Pyrgiel Katarzyna Raś...

 

I Krajowa Konferencja Psychologii Klinicznej – nowe informacje

W imieniu Komitetu Naukowego i Komitetu Organizacyjnego z przyjemnością zapraszamy na   I KRAJOWĄ KONFERENCJĘ PSYCHOLOGII KLINICZNEJ „Psychologia kliniczna...

 

Dofinansowanie projektów badawczych – II edycja konkursu

We wrześniu odbędzie się II edycja konkursu grantów, prosimy o składanie wniosków o dofinansowanie projektów badawczych dla doktorantów oraz młodych pracowników...

 

Konkurs na stypendia Fulbright Graduate student Award do USA

Konkurs na  stypendia dla absolwentów polskich szkół wyższych zainteresowanych studiami magisterskimi i doktoranckimi w uczelniach amerykańskich w roku akademickim...