Psychologia

 

Studia Psychologiczne w IP UAM

Na kierunku psychologia studenci początkowo uczą się przedmiotów obligatoryjnych, obejmujących między innymi psychologię ogólną, metodologię badań, diagnozę psychologiczną, psychometrię, interwencję oraz przedmioty dodatkowe. W kolejnych semestrach student wybiera indywidualną ścieżkę psychologii stosowanych (psychologia społeczna, psychologia kliniczna człowieka dorosłego, psychologia pracy i organizacji, psychologia edukacji) i studia kończy z dwoma szczegółowymi specjalizacjami w zakresie dwóch powyższych psychologii stosowanych. Student pisze w dwóch ostatnich latach empiryczną pracę magisterską, a w trakcie studiów uczestniczy w około 200 godzinach ćwiczeń terenowych w różnych palcówkach i instytucjach.

Absolwenci psychologii uzyskują gruntowną wiedzę z zakresu:

- psychologii ogólnej (poznawczej, emocji i motywacji, osobowości, różnic indywidualnych, społecznej i psychologii rozwoju)
- metodologii badań (metodologii ze statystyką, psychometrii i diagnozy psychologicznej)
- biologicznych mechanizmów zachowania i psychopatologii
- umiejętności wymagane do prowadzenia działań w zakresie: udzielania wsparcia w sytuacjach krytycznych, prewencji i profilaktyki patologii społecznej, negocjacji, mediacji i rozwiązywania konfliktów między grupowych, badań selekcyjnych

W efekcie absolwent jest przygotowany teoretycznie i praktycznie do samodzielnego i zespołowego prowadzenia działań badawczych, diagnostycznych i do udzielania pomocy psychologicznej w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w różnych obszarach życia jednostki i grup społecznych. W zależności od ukończonej specjalizacji student zna podstawy teoretyczne wybranej dziedziny psychologii stosowanej, potrafi krytycznie odnieść się do badań klasycznych i współczesnych oraz ma podstawowe umiejętności diagnostyczne, a także umiejętności pomagania w wybranym przez siebie obszarze wiedzy stosowanej. Absolwent ponadto przejawia odpowiedzialność etyczną związaną z wykonywaniem zawodu zaufania społecznego.

Aktualności »

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Rada Instytutu Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zawiadamia, że dnia 1 grudnia 2014 roku, o godz. 10.00 w sali 70 Instytutu Psychologii...

 

Konkurs Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej

Trwa nabór wniosków w konkursie Skills Staże - dla doktorantów, absolwentów studiów doktoranckich ( do roku po uzyskaniu stopnia) oraz pracowników naukowych...

 

II Konferencja Kół Naukowych Instytutu Psychologii

Drogi Studencie! Jesteś przewodniczącym bądź członkiem koła naukowego działającego przy Instytucie Psychologii UAM? Masz przed sobą niepowtarzalną okazję...

 

Dofinansowania z programu „Akademicki i naukowy Poznań”

W ramach Programu „Akademicki i naukowy Poznań” istnieje ponowna możliwość złożenia przez uczelnie poznańskie wniosków o dofinansowanie przez Miasto...